Coen Damoiseaux
op 22 december 2016
door Mannenkoor Mignon benoemd tot Lid van Verdienste

       
     

 

       
       
s Koorlid Coen Damoiseaux is meer dan 40 jaar bibliothecaris van Mignon. Gedurende al die jaren heeft hij samen met wisselende collega’s de muziekbibliotheek van het koor beheerd. Zo zorgde hij er steeds voor, dat alle leden op tijd hun partituren kregen voor de geplande concerten en uitvoeringen.

De hele bibliotheek werd geordend en in kaart gebracht. Coen was daarbij de stuwende kracht en in al die jaren de constante factor bij het beheren van onze muziekbibliotheek. Deze goed geordende muziekbibliotheek vormde de basis voor de gedigitaliseerde muziekbestanden, die nu gebruikt worden op het grote scherm bij de repetities.

40 jaar lang is Coen telkens weer de trap af en op gelopen naar de kelder van D’Heremiet om de nodige muziekstukken in de repetitiemap te krijgen of weer op te bergen op de juiste plek. Coen deed en doet dit met een grote nauwkeurigheid en plichtsbetrachting en altijd met een opgewekt gezicht.
 

Bestuur en leden van Mignon hebben gemeend Coen bijzonder te moeten danken voor deze buitengewone toewijding en hem te eren met de eervolle benoeming tot Lid van Verdienste.
Op 22 december 2016 is Coen Damoiseaux in de familiekring door vicevoorzitter Harry Wauters benoemd tot lid Van Verdienste en is aan hem in aanwezigheid van de koorleden Piet Hawinkels en Harry de Klerk de oorkonde overhandigd.
Onze dank en waardering gaat ook uit naar echtgenote Kitty, die Coen al die jaren de ruimte heeft gegeven om zijn belangrijke werk voor Mignon te kunnen doen.

 

Huub Schäfer, voorzitter Geleens mannenkoor Mignon.