In memoriam Coen Damoiseaux
 

       
     

Lid van Verdienste Coen Damoiseaux op 6 januari 2017 overleden

       
     


s Het is nauwelijks te bevatten, maar ons pas benoemde Lid van Verdienste Coen Damoiseaux is niet meer.
Koorlid Coen Damoiseaux is 43 jaar lid en meer dan 40 jaar bibliothecaris van Mignon geweest. Gedurende al die jaren heeft hij samen met wisselende collega’s de muziekbibliotheek van het koor beheerd. Zo zorgde hij er steeds voor, dat alle leden op tijd hun partituren kregen voor de geplande concerten en uitvoeringen.
De hele bibliotheek werd geordend en in kaart gebracht. Coen was daarbij de stuwende kracht en in al die jaren de constante factor bij het beheren van onze muziekbibliotheek. Deze goed geordende muziekbibliotheek vormde de basis voor de gedigitaliseerde muziekbestanden, die nu gebruikt worden op het grote scherm bij de repetities.

         
 

 

 

40 jaar lang is Coen telkens weer de trap af gelopen naar de kelder van D’Heremiet om de nodige muziekstukken in de repetitiemap te krijgen of weer op te bergen op de juiste plek. Coen deed dit steeds met een grote nauwkeurigheid en plichtsbetrachting en altijd met een opgewekt gezicht.
Coen was al in 2013 gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap van ons koor. De foto’s op deze pagina zijn deels bij die gelegenheid gemaakt. Enkele andere foto’s zijn gemaakt in Royal te Echt, waar Coen voor het laatst bij een concert met Mignon heeft meegezongen.
Bestuur en leden van Mignon hebben gemeend Coen bijzonder te moeten danken voor zijn buitengewone toewijding als 1e bibliothecaris en hem te eren met de eervolle benoeming tot Lid van Verdienste.
Op 22 december 2016 is Coen Damoiseaux in de familiekring door vicevoorzitter Harry Wauters benoemd tot lid Van Verdienste en is aan hem in aanwezigheid van de koorleden Piet Hawinkels en Harry de Klerk de oorkonde overhandigd.
Onze dank en waardering gaat natuurlijk ook uit naar echtgenote Kitty, die Coen al die jaren de ruimte heeft gegeven om zijn belangrijke werk voor Mignon te kunnen doen.
Helaas heeft Coen slechts enkele weken van zijn eervolle status als Lid van Verdienste kunnen genieten, want op 6 januari jongstleden is Coen, na een kort maar heftig ziekbed, reeds ingeslapen.
 Op Woensdag 11 januari j.l. hebben wij afscheid van onze koormakker Coen Damaoiseaux genomen tijdens de door Mignon opgeluisterde uitvaartdienst in de kerk van Marcellinus en Petrus in Oud-Geleen.
Mignon deelt in de droefheid van echtgenote Kitty, dochter Anja, haar schoonzoon Peter en haar kleinzoon Tom. Mignon condoleert hen van harte en wenst hen veel sterkte bij het verwerken van hun grote verlies door dit snelle overlijden van Coen.

 

Huub Schäfer, voorzitter Geleens mannenkoor Mignon.