Uitvoering op 18 juni in de OLV v Lourdeskerk te Maastricht
 

 

Mignon heeft in de  in Maastricht op Sacramentsdag 18 juni j.l. (vaderdag) gezongen tijdens een heel mooie, ontwapenende, sfeervolle Eucharistie-viering.
Pastoor Mattie Jeukens was na afloop zeer tevreden over de inbreng van Mignon.
Er werden liederen gezongen uit de Byzantijnse ritus. Tijdens de Hoogmis vond een een Ikonen-zegening plaats.

De ontvangst in Maastricht was allerhartelijkst en zeer goed verzorgd.
Pastoor jeukens was een voortreffelijk gastheer.
 


 

De combinatie van de solozong van onze oud-dirigent Pierre Willems met Sonja en Mignon heeft wonderwel goed gewerkt.
De leuke nazit in het buurtcentrum maakte de ochtend helemaal af.