Het Bestuur

 

 
 

 

 
 
     
Voorzitter Huub Schäfer voorzitter@mignon-geleen.nl
Vice-voorzitter Ben Ketelslegers vicevoorzitter@mignon-geleen.nl
Secretaris Paul van Meulenbroek secretaris@mignon-geleen.nl
Penningmeester Karel Schäfer penningmeester@mignon-geleen.nl
Acquisitie concerten Wim Vorstenbosch acquisitie@mignon-geleen.nl
Leden commissie & Vice vz Ben Ketelslegers vicevoorzitter@mignon-geleen.nl
Reis & Concertcommissie Karel Schäfer reis-concertcie@mignon-geleen.nl
Technische zaken Frans Gerards podiumcie@mignon-geleen.nl
Muziekcommissie Herman van Duuren muziekcie@mignon-geleen.nl