Het Bestuur

 

 
 

 

 
         
  Voorzitter Huub Schäfer voorzitter@mignon-geleen.nl  
  Vice-voorzitter Harry Wauters vicevoorzitter@mignon-geleen.nl  
  Secretaris Paul van Meulenbroek secretaris@mignon-geleen.nl  
  Penningmeester Karel Schäfer penningmeester@mignon-geleen.nl  
  Acquisitie concerten Wim Vorstenbosch acquisitie@mignon-geleen.nl  
  Public Relations   PR@mignon-geleen.nl  
  Concertcommissie   reis-concertcie@mignon-geleen.nl  
  Technische zaken Frans Coenen podiumcie@mignon-geleen.nl  
  Muziekcommissie Herman van Duuren muziekcie@mignon-geleen.nl