Het koor

Het in 1926 opgerichte Geleens Mannenkoor Mignon bestaat uit ruim 80 zingende leden, gelijkmatig verdeeld over vier partijen: bassen, baritons, tenoren 1 en tenoren 2. Bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 2001, werd het koor onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. De historie werd vastgelegd in het in 2001 verschenen boek “75 Jaar Mignon in een eeuw Geleense mannenkoorzang”.

Mignon staat sinds 1 januari 2014 o.l.v. dirigent Sonja Feenstra.

De organisatie van het koor ligt in handen van het bestuur, dat zich gesteund weet door diverse commissies, zoals een concertcommissie, een muziekcommissie en een PR-commissie e.a.
De heer Huub Sch
äfer is
vanaf 14-03-2011 voorzitter van Mignon en volgt hiermee de heer Ben Ketelslegers op die sinds 1999 voorzitter was.
 

Op het jaarprogramma van Mignon komen een paar vaste onderdelen voor, het voorjaarsconcert (april) en het kerstconcert.
Het koor onderneemt van tijd tot tijd een concertreis, al dan niet naar het buitenland.

Klik hier en lees het CV van Mignon


             Sonja Feenstra

 


    


          
Huub Schäfer